header gerard nieuw

Grafstenen en gestoelten
In de Catharinakerk vindt u verder verschillende grafstenen, waaronder die van bewoners van de havezathe.
Er staan twee gestoelten in de kerk: aan de noordmuur van het schip, tegenover de kansel, bevindt zich een gestoelte "behorende aan het huis Terheijl", maar tegenwoordig aangeduid als "de Deodatusbank". De herenbank aan de oostzijde van het koor "behoort aan den Eigenaar van den Huize Mensiga"; achter de hoge zitplaatsen ziet u de wapens van de familie Ellents en Oldenhuis. Tegenwoordig noemt men dit gestoelte de "Kymmellbank".