header gerard nieuw

Logo TvT

Algemene informatie:
De Taakgroep Vorming en Toerusting coördineert activiteiten om de gemeente toe te rusten en brengt één keer per jaar een activiteitengids uit. De taakgroep organiseert bijeenkomsten waarbij gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten.  

Activiteitenboekje 2023/2024 - Leerhuisprogramma 2023/2024

Leden Taakgroep Vorming en Toerusting
ds. Marieke Pranger - voorzitter
Truus de Jong-Theessink, secretaris e-mailcontact>>>
Bea van Lingen-van der Kolk, penningmeester
Nettie Kramer
Wilma van der Kolk
Tiny Post-De Jong
Tineke Braspenning