header gerard nieuw

Beknopt overzicht met links naar contact pastores e.d. zie>>>

Als de dood in ons midden komt

Een wegwijzer bij het overlijden van een naaste

Alpha omegaDe alfa en de omega zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet.
Deze tekens symboliseren God als het begin en einde van alle dingen.


Wat te doen bij overlijden?
Soms komt een overlijden plotseling. Maar ook als u al geruime tijd bent voorbereid op het sterven van een naaste, kan dit gebeuren je zo uit het veld slaan dat het moeilijk is om te bedenken welke stappen direct nodig zijn.
Hieronder laten we wat aanwijzingen volgen voor de eerste momenten na het overlijden; verderop treft u meer materiaal aan voor het voorbereiden van het afscheid en de dienst.

1. Direct na het overlijden

- Neem de tijd voor uzelf om samen met uw familie stil te staan bij dit overlijden. Zo’n bezinningsmoment is nodig om even tot uzelf te komen.
- De huisarts wordt gebeld; zij/hij moet vaststellen, dat de dood is ingetreden
- De naaste familie moet van het overlijden op de hoogte worden gesteld
- Er moet contact worden opgenomen met de begrafenisondernemer om allerlei zaken te regelen.
- Ook wordt de predikant gebeld om hem/haar op de hoogte te stellen van het overlijden, maar ook om te informeren naar de mogelijke dag en het tijdstip van de uitvaart. Er wordt dan een afspraak gemaakt wanneer de predikant met de naaste familie de dienst zal voorbereiden.
(lees verder op de volgende pagina's)