header gerard nieuw

De redactie van Kerknieuws bestaat uit de volgende personen:

Wytze Sloterdijk - hoofdredacteur - e-mailcontact>>>
Ale Bakker
Willemien Meijer

Bij elk nummer van 'Kerknieuws' is één redacteur betrokken.
Hij/zij ontvangt het concept van 'Kerknieuws' van het opmaakkoppel vóór de definitieve uitgave, ter beoordeling en controle.


Redactieraad Kerknieuws:

De pastores vormen de redactieraad, op dit moment:
Ds. Walter Meijles
Ds. Sybrand van Dijk
Pastor G. van der Meer

Het hoofdartikel wordt verzorgd door de leden van de redactieraad, ZWO, Diaconie, incidenteel een andere taakgroep of een scribent op uitnodiging.

Het hoofdartikel beslaat niet meer dan 540 woorden, aangevuld met een illustratie.