College van Kerkrentmeesters:
Postadres: Postbus 127, 9300 AC Roden

Bankrekeningnummers:

Vrijwillige bijdragen Kerkbalans en collecten:
(NL98 FVLB 0699541883) N.B. vervangen door:
rekeningnummer NL 89 RABO 0373 7253 88 t.n.v. CvK Prot.Gemeente Roden-Roderwolde

Overige betalingen:

NL71 RABO 0355803216 t.n.v. Prot.Gem. te Roden-Roderwolde

Secretariaat e-mail>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid