header gerard nieuw

Werkgoep Roden Kraków

Deze werkgroep onderhoudt de contacten met de Evangelisch Lutherse gemeente in Kraków. Ieder jaar vindt er een uitwisseling plaats. Ook worden er jaarlijks gespreksavonden gehouden over thema's die beurtelings door de werkgroep uit Kraków of uit Roden worden aangedragen. Op deze gespreksavonden is iedereen van harte welkom. In 2016 is het boek “Geloven tegen beter weten in”van Wil van den Bercken behandeld.

Contactpersoon: Hans Bouwers - e-mailcontact>>>


Naar Krakow 29 mei tot 3 juni 2016 - zie fotoalbum>>>

Op bezoek In Roden mei 2014 - zie fotoalbum>>>>      
Kerstgroet uit Krakow dec. 2014>>>

Naar Krakow oktober 2012
Van 19 tot 21 oktober 2012 heeft een delegatie van 8 personen een officieel bezoek gebracht aan onze partnergemeente. Wim Vrieling heeft in de dienst in Op de Helte van 28 oktober in vogelvlucht laten horen en zien hoe het bezoek is verlopen: zie fotoalbum>>>