Op allerlei manieren wordt informatie verstrekt met inzet van een grote groep vrijwilligers.

Het informatieblad Kerknieuws is een begrip in onze Protestantse Gemeente en beleeft intussen zijn 25e jaargang.

De website is in september 2005 on-line gegaan.

De Stichting Elisabethbode Roden, oorspronkelijk het evangelisatieblad Elisabethbode, wordt door een aantal leden trouw gelezen en soms doorgegeven aan andere belangstellenden.

Kijk voor de verschillende submenu-items onder het hoofdmenu Communicatie.