De ZWO-commissie heeft ook voor 2020 een kunstkalender uitgegeven. 
Gelukkig waren er ook nu weer kunstenaars uit onze eigen gemeente bereid om een kunstwerk te maken en Fokke de Jong heeft die werken gefotografeerd.
Henk van Donk
Deze kalender heeft als thema ‘Vertrouwen'’.
Op het voorblad staat het mooie schilderij dat je hiernaast ziet. 
Het is gemaakt door Henk van Donk; hij heeft hierbij de volgende tekst aangeleverd.

Kunnen spelen kan alleen in vertrouwen
Vertrouwen dat je veilig bent en
vertrouwen datgeen waarmee je speelt. 
Kortom vertrouwen is ee voorwaarde voor spelen. 

De opbrengst van deze kalender is bestemd voor ons straatkinderenproject in Oeganda. 
Vanaf 2017 steunt de werkgroep ZWO Roden-Roderwolde dit project voor kinderen in de knel.
Met dank aan de kunstenaars die het thema 'Vertrouwen' op een mooie manier tot verbeelding hebben gebracht

Tinie Ouwinga


Voor de maand januari heeft Tinie Ouwihga en groot borduurwerk gemaakt onder de titel 'Godsvertrouwen'.

Daarbij heeft zij de volgende tekst geschreven:

Rugzakje met bijbelse verhalen
Joods Christelijke symbolieken
Kerk ih Roden
Godsvertrouwen. 

Als je dit werk nauwkeurig bekijkt, vind je er heel veel bijbelse voorstellingen op terug. 
Kijk maar eens of je de volgende dingen kunt vinden:

- David die voor Saul speelt op de harp
- De Jacobsladder,
- de wijze en de dwaze meisjes,
- Daniël in de Leeuwenkuil
- de verspieders die terugkwamen uit Kanaän.


 

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid