College van Kerkrentmeesters:
Postadres: Postbus 127, 9300 AC Roden

Ouderlingen-Kerkrentmeesters: Secretariaat e-mail>>>

Bankrekeningen:
Vrijwillige bijdragen Kerkbalans en collecten:
(NL98 FVLB 0699541883) N.B. vervangen door:
rekeningnummer NL 89 RABO 0373 7253 88 t.n.v. CvK Prot.Gemeente Roden-Roderwolde

Overige betalingen:
NL71 RABO 0355803216 t.n.v. Prot.Gem. te Roden-Roderwolde

Samenstelling College van Kerkrentmeesters:

W. Vrieling - voorzitter 

J. Wubs - secretaris - e-mail>>>

P. Bouwman - techniek

A. Schippers - penningmeester 

W. Vonk - Kerkbalans/geldwerving

H. Westra - gebouwen

J. Tel - ledenadministratie: zie>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid