Sinds september 2017 heeft onze kerkelijke gemeente één cantorij met de naam Cantorij Roden.
Begin oktober heeft cantrix Thysia Betting-Slagter ons helaas moeten verlaten om gezondheidsredenen, maar gelukkig hebben we een nieuwe cantor gevonden in de persoon van Karel Stegeman.
Hij studeert aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. 
Onder zijn leiding werkt de cantorij regelmatig mee in de vieringen van onze protestantse gemeenschap.
De repetities zijn op dinsdagavond van 19.30 - 21.30 uur in Op de Helte. 

Rooster Cantorij Roden 2019

Het bestuur van Cantorij Roden:
Wieger Vonk, voorzitter,
Joop Mozes, secretaris, - e-mailcontact>>>
Trijnie Ettema, penningmeester

 

De Cantorij Roden is de voortzetting van de Op de Helte Cantorij. Een aantal leden van de in mei 2017 opgeheven Catharinacantorij hebben zich aangesloten. Zo ontstond de 'nieuwe' cantorij.

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid