!! De orde van dienst voor de eerstvolgende zondag is vanaf donderdag hier in te zien

 

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 19 Januari in de Catharinakerk

Tweede zondag na Epifanie, Kana zondag

Voorganger: ds. S. van Dijk

Organist: Arjan Schippers

TOENADERING

Hinszorgelorgel helteOrgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling

Zingen: Lied 525 : 1, 2, 3

Bemoediging:

Voorg.: Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Voorg.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND

AMEN

Zoals een opgejaagd hert naar water smacht

ZO SMACHT MIJN ZIEL NAAR U, O GOD

Ik zoek uw aangezicht, Gij die leven schenkt, Gij die licht aansteekt

IK ZAL U LOVEN

AMEN                         (uit psalm 42)

Drempelgebed

Zingen: Psalm 84 : 1, 3 en 4

Kyriëgebed Zingen Lied 301 (3x)

Gloria Lied 705

Rondom de kinderen

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Zingen; Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht,

Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich open stelt

ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op. En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar. Het is voor allemaal.

 

RONDOM HET WOORD

Schriftlezing OT: Jesaja 62 : 1 - 5

Dit is het Woord van God WIJ DANKEN GOD

Zingen: God zij geloofd om Kanaän uit Liedboek voor de kerken Gez. 302:1 en 2

God zij geloofd om Kanaan,Dat land vol druiven en vol graan

Dat overvloeit van melk en honing. Het geeft zijn oogst te rechtertijd,

Dat land is enkel vruchtbaarheid: Gezegend land om in te wonen!

 

Hier druipt de regen van Gods woord, In alle beken stroomt het voort

Het drenkt de luisterende velden. Die zijn gehoorzaam aan het lied

En al doorgronden zij het niet. Zij zullen het de mensen melden.

 

Schriftlezing: NT : Romeinen 12 : 9 - 18

Dit is het Woord van God WIJ DANKEN GOD

Zingen Gez 302 LvK: 3 en 5

Al het gezaaide spreekt van Gods woord. Het plant zich duizendvoudig voort.

Wie is zo doof dat hij niet luistert? Wie is zo traag dat hij niet weet,

Hoe God een Heiland komen deed? Een zaad, waarvan het weiland fluistert?

 

Zo zingen wij op hoge toon, Van Kanaän en van zijn zoon.

Uw woord is melk, uw liefde honing, over de aarde waait de wind

Uw adem maakt ons welgezind, om zingend in dit land te wonen.

 

Evangelielezing; Johannes 2 : 1 - 11

Hoor! Het levende Woord voor ons. LOF ZIJ AAN CHRISTUS AMEN

Orgelspel

Uitleg en verkondiging

Zingen Lied 525 : 4 en 5

GEBEDEN EN GAVEN

Afkondigingen / mededelingen

Dank gebed en voorbede 

Gaven

Collecte  

Zingen Lied 526 : 3 en 4

Wegzending en zegen

Zegen

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Vieringen zondag a.s.>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid