header gerard nieuw

De doopvont
doopvont
In de kerk bevindt zich een middeleeuws doopvont, gemaakt van Bentheimer zandsteen.
Het is fraai versierd, maar helaas nogal beschadigd.
touwbandenmotief, de wijnranken en de acanthusbladeren.
Het stamt uit de vroege Middeleeuwen, hetgeen is af te leiden uit het Romaanse karakter van de figuren zoals het touwbanden-motief, de wijnranken en de acanthusbladeren.