header gerard nieuw

Sloop oude Gereformeerde Kerk Op 26 februari 1857 werd een Christelijk Afgescheidene Gemeente te Roden geïnstitueerd.
De naam Gereformeerde Kerk is later, in 1892, aangenomen. In mei 1857 werden er ook al plannen gemaakt om een kerk teGereformeerde kerk 1919 bouwen; het eerste gebouw werd in 1919 weer afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe kerk, waarvan een groot gedeelte ook nu nog te zien is. Een orgel kon worden overgenomen van de Geref. Kerk van Bedum.
Uit de notulen van 1903 blijkt, dat de gemeente in dat jaar 319 leden telt, in 80 huisgezinnen waarvan er 51 buiten Roden wonen en 29 in het dorp.
Rond 1960 kon het duizendste gemeentelid worden verwelkomd; en het dorp groeide stevig door - en evenzo de kerkelijke gemeente.
In 1970 werd een nieuw orgel geplaatst.
In 1978 werd het kerkgebouw ingrijpend veranderd; de hoofdentree kwam aan de Helterbult en het orgel werd verplaatst. De ruimte tussen de kerk en de bijgebouwen werd overkapt en omgevormd tot een ruime hal.
In 2013 is het volledig kerkelijk centrum gemoderniseerd. Op een ruim podium van het liturgisch centrum staan lichte meubelen opgesteld met als blikvanger een prachtige houten tafel.
De verfkwast is overal geweeest, vooral het mooie blauwe plafond valt op. Nieuwe stoelen zijn aangeschaft, ook in de ontmoetingsruimte met gezellige bar. Kortom het is een modern en ook praktisch geheel geworden.

Op zondag 8 december 2019 vierden we het 100 jarig bestaan van Op de Helte, waarbij veel historische gegevens naar boven kwamen: zie>>>