De informatie op deze pagina wordt voorlopig niet aangevuld

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 

Voorganger: 

Organist: 

TOENADERING

Hinszorgelorgel helteOrgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling

Zingen: Lied/Psalm 

Bemoediging

Kyriëgebed (responsie kyrië nr. 1 driemaal)

Inleiding thema

Projectlied, couplet 3

RONDOM HET WOORD

Groet

Gebed bij opening v/d Schrift

Filmclip Mozes bij de farao

Schriftlezing 

Zingen 

SChriftlezing: 

Zingen:

Uitleg en verkondiging

Zingen:

GEBEDEN EN GAVEN

Afkondiging/mededelingen

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met gebeden Onze Vader

Gaven

Collecte met orgelspel

Slotlied: 

Wegzending en zegen 

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid