Maatje van een oudere in de Hullen
Omzien naar elkaar, omzien naar een oudere, dat is wat de nieuwe vrijwilligers gaan doen bij de Hullen in Roden. De nieuwe vrijwilligers zijn “maatje van een oudere”. Naar aanleiding van de startavond van het vrijwilligersproject van de werkgroep kerk en samenleving 8 maart 2007 hebben zich ca. 10 vrijwilligers aangemeld voor het project “maatje van een oudere”. Op deze startavond waren 9 hulporganisaties aanwezig: mantelzorg, administratieve ondersteuning, contacten met vluchtelingen, met gedetineerden in Veenhuizen, met patiënten in de Mesdagkliniek, met dak- en thuislozen, terminale zorg, ontwikkelingswerk voor jongeren en tot slot “maatje van een oudere”.

“Maatje van een oudere” is nieuw voor Verzorgingscentrum De Hullen Vrijwilligers betekenen veel voor De Hullen. De inzet en aandacht van de vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in het leven van de bewoner. De grote groep vrijwilligers die De Hullen al heeft zet zich voornamelijk in voor groepsactiviteiten zoals het assisteren bij uitstapjes, zang- en bingo avonden, koffiedrinken, handwerken, sjoelen, borrelmiddagen, muziek- en toneelavond, gezamenlijke maaltijden, koffieschenken etc.

Toch hebben steeds meer bewoners ook behoefte aan individuele aandacht en geldt dit zeker voor bewoners die wat minder behoefte hebben aan het groepsgebeuren. Bewoners voelen zich vaker wat eenzaam zodat de “maatje van een oudere” een belangrijke rol kan spelen. De “maatje van de oudere” begeleidt de individuele bewoner bij diverse activiteiten zoals: wandelen, voorlezen, winkelen, gezelschap, praten, helpen met internetten (Internet café in oprichting).

Als maatje wordt je gekoppeld aan 1 bewoner voor individuele hulp/zorg. Je maakt dan (in overleg met de activiteitenbegeleiders) samen de afspraak met de oudere om een keer of twee keer per week wat samen te ondernemen. Vrijwilligers maakten kennis met verzorgingscentrum de Hullen. Alle nieuwe “maatje van een oudere” vrijwilligers zijn 25 april op bezoek geweest bij De Hullen ter kennismaking en een rondleiding door de Hullen en de Esmarke (somatische verpleegafdeling). De teamleiders en activiteitenbegeleiders waren daarbij aanwezig zodat er een goed beeld kon worden gevormd van de omgeving waar de “maatjes van een oudere” straks hun werk doen.

Johan de Graaf, contactpersoon werkgroep Kerk en Samenleving e-mailcontact>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid