Gemeenteleden die een abonnement afsluiten op kerkradio kunnen de kerkdiensten uit de Catharinakerk en uit Op de Helte beluisteren met behulp van een aparte radio-ontvanger.

Ook is het mogelijk om via internet op de computer- of tablet op www.kerkomroep.nl een dienst te beluisteren op het moment van de dienst zelf of op een later tijdstip. Ongeveer een maand lang blijven de diensten bewaard op de site van www.kerkomroep.nl Zie informatie hieronder.

Mogelijkheden Kerkradio
Via de kerkradio kan de luisteraar elke zondag zelf kiezen naar welke kerkdienst geluisterd wordt, hetzij de Catharinakerk, hetzij Op de Helte. Ook is het mogelijk met een afstandbediening de gewenste kerkdienst te kiezen en het volume te regelen.

De abonnementskosten bedragen €12,50 per maand, te betalen via automatische incasso aan de Diakonie. Ook kan hiervoor Diakonale ondersteuning worden gevraagd.

Aanvragen voor een aansluiting op kerkradio via het sectieteam of via de Diaconie. Over het algemeen kan dit binnen 1 à 2 weken gerealiseerd worden, ook een tijdelijke aansluiting voor bijv.1 of 2 maanden is mogelijk. Er zijn geen aansluitkosten. De luisteraars krijgen een liturgiebriefje met de liturgie van beide kerkdiensten (m.u.v. de vakantieperiode).

Luisteren via de computer
Alle uitzendingen via de Kerkradio vanuit Op de Helte en de Catharinakerk zijn, via internet www.kerkomroep.nl, ook wereldwijd te beluisteren.
In geval van trouw- en rouwdiensten wordt vooraf aan de familie toestemming voor uitzending gevraagd. Ook moet toestemming worden verkregen voor de uitzending van b.v. concerten en andere activiteiten. Als de toestemming niet wordt gegeven mag niet worden uitgezonden. 
Samengevat: Alleen de uitzending van kerkdiensten is gegarandeerd (behoudens technische problemen) en daarvoor is de Kerkradio ook bedoeld. 
Huib Batenburg.

Hoe werkt het via de computer?
1. Open de website van Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (N.B. De website is kortgeleden vernieuwd)
2. In de regel onder ‘Vind uw kerk’ de plaatsnaam Roden typen en klikken op het zoek-symbool.
3. Onderaan verschijnt een lijst waarin o.a. de Catharinakerk en Op de Helte worden getoond.
4. Klik op de kerk van uw keuze en luister naar de live-uitzending.
5. Later luisteren kan door te klikken in de lijst op de kerk en datum van uw keuze, vervolgens op ‘luisteren’
6. De dienst kan ook opgeslagen worden op de eigen computer via ‘opslaan’.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene informatie
Voor zieke en oudere gemeenteleden bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten thuis te volgen via de kerkradio. (Zie informatie hierboven)

De liturgie van de kerkdienst wordt bezorgd. Aanvraag voor een aansluiting kunt u doen bij uw wijkteam of Diaconie.
Storingen aan de kerkradio kunnen worden doorgegeven aan:

P. Bouwman,  tel. 0505011235 e-mail>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid