Kerstspel R'wolde 22-12 & OdH 24-12-2019

KerstspelOdH24 12 2019 29In Roderwolde werd, onder leiding van ds. Walter Meijles, door  kinderen van basisschool 'Het Palet' een mooi kerstspel opgevoerd. De gevaarlijke reis van de wijzen uit het Oosten werd vol overgave nagespeeld, waarvan iedereen genoot. Zie foto's>>> 
'Er was eens in Nazareth'; dat was de titel van het kerstspel, vol overgave gespeeld door de jeugd met zang van een enthousiast pop-upkoor. Dit alles onder leiding en produktie van ds. Walter Meijles.....

De engel Gabriël komt met een boodschap bij Zacharias en Elisabeth, die een kindje krijgen ondanks de hoge leeftijd van de moeder. Gabriël komt ook bij Maria, die zeer verrast is, maar wel akkoord gaat met het plan. Maria vertelt het Jozef, die verward wordt, maar trouw blijft.Er komt roddel in het dorp over hen. Wat gaat er dan gebeuren?

Hier volgt een overzicht van de volgende acts:

ACT 2 Achter je rug om
Maria reist naar Elizabeth. Er is vreugde bij Elizabeth en Maria. Ze blijft daar. In Nazareth heeft Jozef een goed gesprek met de buurman Caleb. De Romeinen willen een volkstelling. Jozef koopt een ezel bij Caleb. Hij wil de Romeinen land uit! Martha vertelt van de verlosser, maar daar is Jozef niet blij mee.
ACT 3 Op weg naar Bethlehem
Simeon en Hannah spreken elkaar en hebben het over de verwachting van de messias. Jozef en Maria maken zich klaar. Er volgen enkele korte gesprekken met Martha en de roddelende buurvrouwen. Dan gaan ze op weg naar Bethlehem. Ze komen onderweg een Romeinse escorte tegen die op weg is met Pilates. Matteüs de tollenaar is daarbij. Jozef en Maria belanden uiteindelijk in de stal van Bethlehem.
ACT 4 Midden in de winternacht
De Herders liggen in het veld met hun schapen. Engelen komen eraan: ze hebben een boodschap, het engelenkoor zingt (zij zingen, iedereen zingt) Ze gaan weer weg, de herders blijven verbluft achter, gaan dan op weg. Komen Romeinen tegen; die hollen weg als ze Gabriël zien. Dan komen de herders bij Jozef en Maria. De herders gaan het de dorpelingen vertellen en ze nemen de dorpelingen mee de stal in.
ACT 5 In de tempel
Zacharias is weer op weg naar de tempel. Zacharias is nu een trotse vader en spreekt weer. Hij komt Simeon tegen en Hannah; en Jozef en Maria. Ze verheugen zich over het kind. Jozef moet langs de Romeinen. Die doen moeilijk, maar Matteüs lost het op. Vreugde van Simeon en Hannah. Iedereen gaat mee naar Simeon om samen te eten.
EPILOOG
Dorpelingen spreken elkaar in Nazareth en discussiëren over kind van Maria. De derde dorpeling loopt weg en fluit stille nacht. De engelen leveren commentaar op het gebeuren.
---------------------------------------
Dankzij de regie van Walter, zeer goede belichting en geluid en begeleidende beelden op het scherm, maar vooral door het spel van de kinderen, was het een zeer geslaagde avond. Natuurlijk volgde een daverend applaus voor de spelers en zangers. Nog even terugkijken aan de hand van foto's?
Han Post maakte een prachtige fotoreportage van het geheel, waarvoor hartelijk dank: zie>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid