Feestelijke heropening Catharinakerk 19/25 februari 2017

Nieuwe CatharinaEindelijk was het dan zover dat we de Catharinakerk, na een forse renovatie, feestelijk konden heropenen. Voor de hele dag was een programma gemaakt. Het was 's ochtends al vroeg een drukte van belang. Buiten wapperden vlaggetjes, binnen werd een grote witte strik om de preekstoel gehangen, apparatuur werd aangesloten....

Presentatie 'Van oud naar nieuw': zie>>>
Foto's ochtendvieringen zie>>>  Foto's middagvieringen zie>>> 
Foto's optreden Ellen ten Damme: Zie pagina 2 onderaan.

DE OCHTENDVIERING
Leden van de Catharinacantorij o.l.v. Erica Greiner waren aan het oefenen en onze drie pastores konden in de prachtige nieuwe zaal nog even de dienst bespreken. Onze technicus Peter was nog druk bezig met allerlei microfoons en bijbehorende bedrading; er was kennelijk iets mis, uitgerekend op dit moment! Alles was uitvoerig getest de dagen ervoor, maar nu een storing. Maar "het komt goed hoor", was de geruststellende mededeling. 

Prachtig ziet de nieuwe vloer er uit en ook opvallend is het nieuwe meubilair in het liturgisch centrum, ontworpen door Anne Jongsma en gemaakt door Frans Caljouw. Heel modern zijn de vele tv-schermen, waar camerabeelden zijn te zien van het liturgisch centrum, de preekstoel en het koor van de kerk en ook de mogelijkheid de orde van dienst te presenteren. Voor deze bijzondere dag is een mooie gedrukte liturgie gemaakt.

De Heilige Catharina
Heilige Catharina1
Ds. Walter Meijles heet ons hartelijk welkom in de 'gereviseerde' Catharinakerk met nieuwe vloer en nieuwe stoelen, een kerk ter ere van de Heilige Catharina, wat natuurlijk wel heel bijzonder is voor ons als protestanten en daarom komt de heilige Catharina zelf iets over haar vertellen. Wie was zij en waarom heeft ze een rad en een zwaard bij zich? Luister hier>>> naar de uitleg.Met de Catharinacantorij o.l.v. Erica Greiner, zingen we een lied over Vrouwe Catharina, een vrouw die naar de hemel heet. Wat een bijzonder lied; velen weten niet dat dit lied bestaat.
Heilige Catharina2
Hierin wordt ook gezongen over het zwaard ("wapen in de strijd") en het rad ("Zelfs brak de ban van dood en rad").
En het refrein zo toepasselijk:
"Haar naam verleent ons onderdak. Haar leven dat van liefde sprak,
het torent hier in weer en wind: Catharina, koningskind".
Icoon HVerrassend is het kado in de vorm van een icoon van de Heilge Catharina; prachtig gemaakt door Stieneke Snippe.

Het aankleden van het Liturgisch Centrum
Het liturgisch centrum is nog 'leeg' en wordt 'aangekleed' door het binnenbrengen van de attributen die nodig zijn bij de erediensten.
Inwijden Doopschaal
Hierbij wordt ook het nieuwe doopvont ingewijd. Deze prachtige veelkleurige doopschaal is gemaakt door kunstenaar Marjo Többen, passend bij het regenboogornament>>> in Op de Helte. 
Doopschaal copyright
De veelkleurige doopschaal. Bijzonder is de schaduw die op de tafel onder de schaal oplicht. 

En we zingen: "Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten".
Anne, die met eindeloos geduld en volharding het hele renovatie-project heeft geleid, opent de vernieuwde kerk door de strik, die om de preekstoel hangt, te verwijderen. Een hartelijk applaus klinkt door de kerk. We zijn blij dat het nu zover is.

Moment met de kinderen
Tijdens een moment met de kinderen vertelt de dominee over zijn fascinatie voor de 'Efteling Elfjes' toen hij een kind was. Hij was er niet weg te slaan, totdat zijn broer hem ging halen omdat zijn ouders wel erg ongerust waren: "Waar was je toch?".

Rondom het Woord
De kinderen gaan naar de kindernevendienst en wij zingen staande het toepasselijk lied: "De vreugde voert ons naar dit huis". Onze kerkelijk werker Astrid Mekes leest voor uit Psalm 84: "Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten......." en in Lucas 2 : 41 - 52 horen we over de twaalfjarige Jezus die wilde zijn in het "Huis van mijn Vader" en dat zijn ouders zo ongerust werden: "Waar was je toch?". 
Ds. Bart Elbert gaat hier tijdens de uitleg en verkondiging op in door o.a. te stellen dat dit vernieuwd gebouw naar meer proeft en vertelt over het Loofhuttenfeest, het oogstfeest, waarin herdacht wordt de 40-jaren in de woestijn. Het valt niet mee vertrouwen te hebben dat het goed komt, ook 'in de woestijn' in ons eigen leven. God woonde in de tabernakel temidden van de mensen in hun 'loofhutten'; een mooie gedachte dat God met je meegaat. De preek en de hele ochtenddienst, kan nog een aantal weken beluisterd worden via www.kerkomroep.nl.

Dankwoorden
Na de eredienst klinken woorden van dankbaarheid door voorzitter Frans Caljouw, dat we na ongeveer een half jaar hier in de Catharinakerk weer onze lofliederen kunnen zingen. De prachtige veelkleurige doopschaal van glas verbindt deze kerk met de Jacobskerk (veelkleurige gordijnen) en Op de Helte (regenboogornament). Veel dank aan alle vrijwilligers, maar in het bijzondere aan Anne Jongsma, die een kado met bloemen krijgt overhandigd en ook zijn vrouw Willy deelt hierin mee. Anne bedankt op zijn beurt Frans voor het maken van het meubilair. 
De aanwezigen worden uitgenodigd voor koffie/thee/fris in de Pompstee.

HET MIDDAGPROGRAMMA

Na het koffiedrinken kan iedereen de kerk goed bekijken en is er uitleg door deskundigen. Veel lovende woorden klinken, maar ook puntjes van kritiek. Hier en daar ontbreekt nog iets en er zijn nog wat wensen. Alles wordt genoteerd en waar mogelijk zal een oplossing worden gezocht. Tijdens de rondleiding verschijnt op de schermen een interessante presentatie, gemaakt door Wim Vrieling, over de renovatie van de kerk 'van oud naar nieuw'. In de kerk zien we een doorlopende presentatie, maar in alle rust kunt er hier>>> ook van genieten.

Concerten
De leden van Christelijke Muziekvereniging Oranje komen binnen en maken een opstelling om straks een concert te kunnen geven. In een volle kerk wordt genoten van de klanken van 'Oranje' o.l.v. Wilbert Zwier en zingen we mooie liederen mee. 
Na nog een rondleiding kunnen we luisteren naar een concert van onze zeergewaarde organist Erwin Wiersinga. Ook hier wordt volop van genoten.

Vesperviering tot slot 
Aan de Vesperviering werken mee onze drie pastores en de Op de Helte cantorij o.l.v. Thysia Betting. Prachtige liederen zingen we, er is een moment om stil te zijn en te danken en te bidden. Met de zegen "Ga met God, Hij zal met ons zijn..." gaan we weer naar onze eigen huizen met hopelijk de gedachte aan de woorden uit Lied 819: "Vrede voor dit huis, voor wie er wonen liefde, dat zij de zegen proeven van vruchten, brood en wijn."

Foto's
Onze fotografen Han en Fokke hebben hun uiterste best gedaan van deze dag een mooie fotoreportage te maken. Foto's van de ochtendvieringen, gemaakt door Han zie>>> (Hierbij foto's van de Catharinacantorij, die gemaakt zijn door Fokke)
Foto's van de middagvieringen, gemaakt door Fokke zie>>>

Achter de schermen
Dankzij het technisch vernuft van Peter Bouwman, ging het presenteren van de beelden via de schermen allemaal prima, totdat... er tijdens het (bijna einde) van het concert van Erwin, de mededeling op de schermen kwam dat de schermen zouden worden afgesloten na 5 minuten en dat er gedrukt kon worden op een willekeurige toets om verder te kunnen gaan.
Ondergetekende raakte wel een beetje in paniek en ik drukte dan ook op een knop van alle apparaten die ik zag. Maar helaas niet de goede en ja hoor alle schermen gingen op zwart en daar hadden we nu net niet op geoefend. Lastig om alles weer aan de gang te krijgen en dankzij een ingeving van koster Nienke kregen we bijna alle schermen weer aan. Belangrijk was dat het geluid het weer deed.
En zo blijven we sleutelen aan verbetering en, zoals ds. Walter Meijles bij de opening van de viering dat zo treffend zei: "Ook de schepping is niet volmaakt en wij hebben de roeping er voortdurend aan te blijven sleutelen". We blijven vertrouwen op de woorden van Peter: "Het komt goed hoor". 
Pagina 2: Indrukwekkende afsluiting met Ellen ten Damme op 25 februari

 Afb. facebook