De ZWO-commissie heeft ook voor 2019 een kunstkalender beschikbaar gesteld.
Hiervoor zijn weer door kunstenaars uit onze eigen gemeente kunstwerken gemaakt en gefotografeerd.
Kunstkalender2019
Deze kalender heeft als thema ‘Vrijheid’. Op het voorblad staat het mooie kunstwerk, dat u hiernaast ziet. 
Het is een mobiel met duizend gevouwen kraanvogels.
In Kerknieuws nr. 2212 heeft Dea het symbool van de kraanvogel uitgelegd, het is hier>>> te lezen.

De opbrengst van deze kalender is bestemd voor ons straatkinderenproject in Oeganda. 
Vanaf 2017 steunt de werkgroep ZWO Roden-Roderwolde dit project voor kinderen in de knel.
Met dank aan de kunstenaars die het thema 'Vrijheid' op een mooie manier tot verbeelding hebben gebracht.

Geke Buist Een kind
Voor de maand februari is het kunstwerk een schilderij, gemaakt door Geke Buist. 

Het heeft als titel 'Een kind'.  
Geke heeft bij dit schilderrij de volgende tekst geschreven:

Een kind
Volkomen opgaand
in haar eigen wereld
nog niets wetend
van de wereld
om haar heen
wat een vrijheid.

 

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid