Orde van dienst voor zondag 8 december 2019 - Tweede advent – Populus Sion

Honderd jaar kerk op De Helte - Honderd jaar een huis van verlangen

m.m.v. Fanfare Oranje

voorganger ds. Sybrand van Dijk

organist Gerhard Duursema

Orgelspel

Tijdens het orgelspel kunt u zich in stilte voorbereiden op de dienst

De kerkenraad komt binnen

We blijven zitten en zingen lied 280: 1, 2, 3, 4

De vreugde voert ons naar dit huis

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en intrede

Onze hulp is in de naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND

AMEN

Volk van Sion

Houdt moed!

DE HEER NADERT AL

OM DE HEIDENEN

TE REDDEN

AMEN

(Jesaja 30)

Allen gaan zitten

Zingen Psalm 85 allen couplet 1, hoge stemmen couplet 2, lage stemmen couplet 3, allen couplet 4

Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer

Drempelgebed

Gezongen Kyriegebed lied 463: 1, 3, 6, 7, 8

Licht in onze ogen

Honderd jaar De Helte

We zingen lied 276 (begeleid door Oranje)

Zomaar een dak

De profeet Micha

Gebed om de hl. Geest

Zingen adventslied

Tijdens het naspel delen de kinderen het licht en gaan naar hun eigen ruimte

Eerste lezing Micha 4: 1-8

Dit is het Woord van God

WIJ DANKEN GOD

Oranje speelt Guardian of my soul

Darren Shaw

Tweede lezing Mattheus 3: 1-12

Hoor! Het levende Woord voor ons!

LOF ZIJ AAN CHRISTUS

AMEN

Zingen lied 447

Het zal zijn in het laatste der tijden

Preek

Oranje speelt Always

Dean Jones

De kinderen komen terug

We zingen het projektlied

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Collecte 1. 2.

Tijdens de collecte speelt Oranje David of the White rock

Traditional, arrangement van Philip Spark

Allen gaan staan en zingen Dit huis, een herberg onderweg

Tekst A.J. Troost, Melodie Psalm 84

Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald in heg en steg

geen rust, geen ruimte meer kon vinden, een toevluchtsoord in de woestijn

voor wie met olie en met wijn pijnlijke wonden liet verbinden,

dit huis, waarin men smarten deelt, weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, waarin een gastheer is wiens zachte juk geen last meer is,

dit huis is tot ons heil gegeven: een herberg voor wie moe en mat

terzijde van het smalle pad struikelt en langer niet wil leven –

plaats tegen de neerslachtigheid, een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud,

ligt langs de weg als een oase; hier kan men putten: nieuwe kracht,

hier is beschutting voor de nacht, hier is het elke zondag Pasen!

Gezegend al wie van hier gaat en al zijn lasten liggen laat.

Zegen

Oranje speelt 1. Oregon van Jacob de Haan

2. Baba Yetu, Christopher Tin, arrangement Ronald Smeets

Vieringen zondag a.s>>>

 

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid