N.B. Vanaf donderdag kan de orde van dienst voor de eerstvolgende zondag worden ingezien


Orde van dienst voor zondag 20 oktober 2019 in Op de Helte aanvang 10.00 uur

 

Voorganger: ds. H. Koolhaas uit Winschoten
Organist: Gerhard Duursema

 

TOENADERING

Hinszorgelorgel helteOrgelspel

ZIngen voor de dienst Lied 275 : 1, 2, 3 en 5

Welkom en Mededelingen door de ouderling

Zingen: Psalm/Lied 138 : 1 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 280 : 1, 2 en 3

Kyriëgebed

Zingen: Lied 280 : 4 en 6

Richtlijnen

Zingen: Lied 280 : 5 en 7

 

RONDOM HET WOORD

Gebed

Zingen: Opwekking 343 Heilige Geest van God, vul mijn hart 2x

Kinderlied: Wij gaan voor even uitelkaar

Schriftlezing O.T. Psalm 103 : 8 - 22

Zingen: Psalm 103 : 1 en 2

Schriftlezing N.T. Openbaring 5 : 1 - 10

Uitleg en verkondiging

Zingen; Lied 839 : 1, 2, 3 en 4

 

GEBEDEN EN GAVEN

Afkondigingen / mededelingen

Dank gebed en voorbede

Gaven

Collecte      

 

 

Slotlied: Opwekking 687

Wegzending en zegen

Zingen: LIed 425

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Vieringen zondag a.s>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid