Hoogtijdagen
Veel aandacht wordt besteed aan de vieringen op de hoogtijdagen van het kerkelijk jaar. Dat geldt in het bijzonder voor de Kersttijd en de Paascyclus. De voorbereiding behoort tot de taak van de Taakgroep Vieren

Vespers
De vespers zijn oecumenisch van opzet. Een werkgroep bereidt deze voor.

Waai-binnen-viering
De plek voor deze viering is de hal van Op de Helte. De sfeer is meer die van een uitgaansgelegenheid dan een kerkdienst. Voor ieder die een andere vorm van samenkomen zoekt, waai binnen en je zult het vinden!

Ik-zie-jou-vieringen
Deze diensten willen uitnodigend en prikkelend zijn voor jonge gezinnen met kinderen. 

 

 

Lykle 3Zondag 28 juli was een feestelijke dag voor Roderwolde.
's Morgens bij de afkondigingen in de viering in de Jacobskerk vertelde Mathilde waarom:
1. Onze nieuwe voorganger Sybrand van Dijk, die met Henk in Roderwolde komt wonen, ging voor het eerst voor in de Jacobskerk.
2. Het was Jacobs-zondag en dat betekent voor Roderwolde een feestelijke viering in de Jacobskerk
3. We vierden het heuglijke feit dat Lykle de Boer 50 jaar organist is.

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid