Orde van dienst voor zondag 15 dec. 2019 in de Catharinakerk aanvang 10.00 uur 

Voorganger: ds. Walter Meijles
Organist:      Ad van Nes

 

TOENADERING

Hinszorgelorgel helteOrgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling

Zingen: Psalm/Lied 85 : 1 en 4

Stilte

Bemoediging:

Voorg.: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Voorg.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND

AMEN

Drempelgebed 3

Zingen: Lied 455 : 3

Kyriëgebed met responsie 2

Moment voor de kinderen

Zingen; Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht,

Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

 

Wij geven Gods verhalen door en wie zich open stelt

ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld.

 

RONDOM HET WOORD

Groet

Gebed

Eerste Schriftlezing OT: Micha 6 : 1 - 8

Zingen: Lied 992 : 1, 2, 3 en 4

Schriftlezing: NT : Mat. 11 : 2- 11

Zingen; Lied 534 : 1, 3 en 4

Uitleg en verkondiging

Kinderen komen terug.

Zingen projectlied

1.In het donker van de nacht zingt de hemel mensen voor.

Zie het licht en geef het door. Zo geeft God je levenskracht.

 

Refrein:

Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis, niet voor niets. Zorg dat iedereen het ziet.

 

2. Micha vraagt: Wat doe je toch? Leef je niet meer met de Heer?

Maar hij hielp je keer op keer!

Hij bevrijdt je, weet je nog?

Refrein:

 

GEBEDEN EN GAVEN

Afkondigingen / mededelingen

Dank gebed en voorbede 

Gaven

Collecte      

 

 

DIENST VAN DE TAFEL

Nodiging

Tafelgebed; (groene boekje pag 10)

Vg.: De Heer zal bij je zijn

Allen: De Heer zal U bewaren

Vg.: verhef dan Uw hart

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer

Vg.: Brengen wij dank aan de Heer onze God

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig

Vg.: U komt onze dank toe, Zend uw Geest in ons midden, Heer

opdat we, met het brood in onze hand en de beker aan onze mond,

allen Uw zoon Jezus Christus ontvangen. Opdat wij allen deel hebben aan zijn leven

opdat wij aan elkaar Uw vrede bewijzen en in elkaars ogen Uw liefde ontmoeten:

de beloftevan Uw Koninkrijk!

Allen: Kom Heer, Maranatha!

vg.: Wij zingen U lof toe!

Zingen: Sanctus1 (groene boekje 11)

Vredegroet

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Zingen: Ubi caritas (Taize) en meditatief orgelspel (Lied 907)

Dankgebed

Wegzending en zegen

Slotlied; Lied 452 : 1 en 2

Zegen

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Vieringen zondag a.s>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid