Liturgie kerkdiensten

!! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u vanaf donderdag hier lezen

Orde van dienst voor zondag 9 dec. 2018 in Op de Helte, Aanvang 10.00 uur  

2 de Advent

Met het Af&Toe koor o.l.v. Ada Waningen en Piety Roffel

Voorganger: ds.Walter Meijles
Organist: Arjan Schippers

Luisterlied bij aanvang: Sterren in de nacht, SGO 1997 

TOENADERING

Hinszorgelorgel helte

Mededelingen door de ouderling

Zingen: Zomaar een dak, NLB Lied 276 : 1 en 2

Bemoediging

Drempelgebed

Kyriëgebed filmclip Seastars, Wytske van Welden

Themalied; Ik zie een ster! Mouth en McNeal, eigen tekst Ada-Af7Toekoor, refr. allen 

Gesprekmet de Wijze, knutsels bij de tafel 

Zingen Balade van de drie wijzen:

2. Drie wijzen willen weten wat goedheid is

Ze reizen heel de wereld door en zoeken goed

naar goedheid in de mensen die men onderweg ontmoet.

Toch voelt de goedheid zonder leifde als gemis.

RONDOM HET WOORD

bidden bijbel

Groet

Lied bij de opening Schrift: Soms zie je iets nieuws

-door Af&Toe koor, allen refrein na couplet 3 en 4

Eerste lezing: Maleachi 3 ; 1 - 4- voordragen

Zingen NLB 444 : Nu daagt het in het oosten, 1 en 3 koor, 2, 4 en 5 allen

Filmclip Johannes de Doper

Verhaal

Muziekstuk piano 

GEBEDEN EN GAVEN 

Afkondigingen / mededelingen

Dankgebed gezongen: Mijn Vader, dank U wel! YFC bundel 133

-voorbeden met waxines branden en ondertussen klinkt:

Licht van het licht uit Zitten of Opstaan

Gaven

-Onze Vaderzingen we aan eind (versie Elly en Rikkert)

Collecte

Afronding thema en slotboodschap

Slotlied: Sterren in denacht, SGO 1997

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegenbede

Amen  

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Terug naar Vieringen a.s. zondag>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid