N.B. Vanaf donderdag kan de orde van dienst voor de eerstvolgende zondag worden ingezien

Orde van dienst voor zondag 17 feb. 2019  de Op de Helte om 10.00 uur

Voorganger: ds. Aly van Beijeren
Organist: Gerhard Duursema

 

TOENADERING

Hinszorgelorgel helte

Mededelingen door de ouderling

Zingen: Dit lied begroet een mens van morgen.

(tekst; Sjon Donkers: mel. Ps. 72)

Dit lied begroet een mens van morgen, reikhalzend tastend naar

een dag geschonken zonder zorgen, een goddelijk gebaar,

geen ziekte meer, geen angst en lijden, geen haat of doodsbericht,

een dag die aanbreekt en zal blijven, een wenkend vergezicht.

 

Dit lied geeft toon al die stemmen die ongehoord en zwaar,

verduisterd een bestaan omkleunen tot vlammend Geestgebaar.

Het donker wijkt, dienacht wordt lichter, een ademend bestaan,

waarin je heel kan zijn en dichter bij God en mens mag staan.

 

Stilte.....

Bemoediging

Drempelgebed

Zingen: 3e couplet 1e lied - mel. Ps 72

Dit lied geeft stem aan al die talen die opklinken van ver,

veelkleurend koor van leefverhalen verbonden van oudsher.

Een wereld die wij zingend wensen een lichtend handgebaar,

oprichtend opgestane mensen tot spiegel voor elkaar.

 

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 103c : 2 en 3

Kinderlied; Kinderliedboek nr. 2 : 1, 2, 3, 7 t/m 9 (Wij allen met elkaar.....)

 

RONDOM HET WOORD

bidden bijbel

Groet

Openingsgebed

Schriftlezing OT: Jeremia 17 : 5 - 10

Zingen: Lied/Ps. 146 : 2, 3 en 4

Schriftlezing NT: Lucas 6 : 17 - 26

Zingen: Lied 362 : 3

Uitleg en verkondiging

Zingen:Lied 990 : 1, 2, 4en 5

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Afkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbeden (responsie nr.1)

Gaven

Collecte 


WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied; Lied 418 : 1 en 2

Zegenbede

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Terug>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid