N.B. Vanaf donderdag kan de orde van dienst voor de eerstvolgende zondag worden ingezien

Orde van dienst voor Zondag 18 aug. 2019 in Op de Helte aanvang 9.30 uur 

Voorganger: ds. Walter Meijles
Organist: Gerhard Duursema

TOENADERING

Hinszorgelorgel helteOrgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling

Zingen: Ps/Lied 82 : 1 en 3

Bemoediging

Drempelgebed nr. 2

Kyriëgebed  Zingen Kyrië nr. 1

Zingen: Lied 217 : 1, 2, 3, 4 en 5

RONDOM HET WOORD

Groet

Gebed om de Heilige Geest

Tenachlezing : Jeremia 23 : 16 -                                              

Zingen: Lied 919 : 1, 2 en 3

Evangelielezing: Lucas 12 : 49 - 56             

Zingen: Lied 1008 : 1, 2 en 3

Uitleg en verkondiging

Zingen:  Lied 530 : 1, 2, 3 en 4

 

GEBEDEN EN GAVEN

Afkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbede afgesloten met Onze Vader

Gaven

Collecte (tijdens de collecten klinkt Ps. 82 clip van Jason Silver een Canadese bluegrass singer songwriter)

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: Lied 906 : 1, 3, 5 en 7

Zegenbede

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Vieringen in de zomervakantie 2019>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid