Viering zondag 13 oktober 2019

wfd logoDe 4e zondag van de herfst.
Tijdens collecte aandacht voor Wereldvoedseldag (woensdag 16 oktober)
Meer info zie>>>Vanmorgen zijn de lezingen volgens het rooster: 

Uit het OT: 2 Koningen 17: 24-34 uit de Naardense vertaling
Leeuwen komen voor in dit Bijbelgedeelte; weten waarom? Kom en luister naar de uitleg. 

Uit het NT: Lucas 17: 11-19

09.30 uur: Jacobskerk, Roderwolde
Voorganger: ds. W. Meijles
Organist: Lykle de Boer

10.00 uur: Catharinakerk, Brink
Voorganger: ds. P.S. van Dijk
Organist: Ad van Nes

Collecte in de morgendiensten: 1. Wereldvoedseldag 2. Eigen gemeente
koffie
ko
ffiedrinken na de diensten

 

19.00 uur: Op de Helte, Touwslager: 'Waaibinnenviering' - OKTOBER-FEST 1-2-LEBEN
Van harte uitgenodigd door ds. Walter Meijles en ds. Sybrand van Dijk.
Zie flyer>>>

Liturgie a.s. zondag>>>

Terug naar Home>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid